Leland's Itinerary of England and Wales: Volume III, Appendix B.

APPENDIX B 128

(See p. 90)

The following notes on Mona or Anglesey, which supply a want in the Itinerary. L.T.S.

APPENDIX B 129

IN NOMINE JESU THE CONTENTS OF MON ALIAS ANGLESEY

PARISHES.

P. 96. Rent llan Vair y pull Gwinghill [a] cum annex: Mair per se Maria sed alias Vair pro Mair sonant.

Llan Dysilio (proprium nomen) is an islet at ful se conteining an acre or ij at the ebbe, sicco pede aditur.

Rent Llan [b] Edan (Aidanus) cum annex:

Llan Deniel (Daniel) vab [c] (pro mab, paruus); erat ut ferunt discipulus Kibii, vel, ut quidam volunt, Beunoi.

Llan Edwen (proprium nomen).

Llan Vair yn y comot [h]; i.e., quarta pars cantaredi, i.e., centuriae.

Rent Llan [i] Kainwen (Caina pulchra) cum annex, a prebend of Clunnoc vaur.

Llan [k] Caffo, discipulus Kibii.

Rent Llan Pedyr (Petrus) y Rosur alias Nuburch. [l]

Rent Llan [m] Dwyn (S. Dunwen), libera capella.

Rent Aberfraw cum annex:

HAVENS, ISLANDS, RIVERS, ETC.

Porthaethivy (Porth, a fery)

Menai, Pull Keris; [a] Periculosus vortex prope; Porthaethwi in Meney: it is a this side Portatho and ther was an old fery.

Porth Cadnant, Avon Cadnant a fresch broke.

Aber Pwllfannog, Avon Fannog, [d] broke.

Porth Bon (finis) y don [e] (thon, = tonn a waue); Porth Amyl, [f] lytle ryll.

Porth Tal y voyl, [g] a fery of Meney to lond at Cairarvon.

Aber Menai, fro hens ys the mayn see.

Abery Pwll, yt is by Aber Avon, a broke.

Traeth Maltraeth, Porth bodeon. [n]

Aber Fraw, Avon Fraw, [o] a broke.


[a] Llanvair Pwll Gwyngyll.
[b] Llanidan.
[c] Llan Deiniol vab.
[d] Avon Vanog.
[e] Cf. Moel y Don Ferry.
[f] Porthaml.
[g] Tal-y-voel.
[h] Llanvair y cwmmwd.
[i] Llan Geinwen.
[k] Llan Gaffo.
[l] Newborough.
[m] Llanddwyn.
[o] Ffraw river.
[n] Modernized into Bodowen.

130 LELAND'S ITINERARY

PARISHES.

Capell: Mair [a] (Maria) [c] Dindryvol; ij myles fro ye shore by north.

Rent Llan [c] Kydwalader, cum annex:

Llan Veirian (Mirianus) sacello; yt standeth bytwene Llan Cadwal. and the estuary of Maltraheth. [d]

Rent Trefdraeth (oppidulum super sabulum), cum annex: (Beunoo sacrum).

Llan Kwyven [e] (proprium nomen), just by the occean.

Rent Llan Gristiolys (Christiolus Hoeli, ut ferunt, Armoricani filius, cum annex:

Llan Kainwen vehan. [g]

Rent Hen eglwys (vetus ecclesia) cum annex:

Llan Morhayarn [h] (mare, ferrum).

Rent Llan Beulan (alias Pulan, proprium nomen), cum annex:

Llan chyllched [k] (proprium nomen). Llan Vair yn Llanerchymedd. [l]

Llan Vaylog [m] (S. Maylog). Tale y Llyn (the ende of ye poole), capella.

Bettws y Grog [n] (latine sacellum crucis), y Gheirchiog (an otye place) alias dicitur.

HAVENS, ISLANDS, RIVERS, ETC.

Llyn Coran, the greatest lake yn the ysle, and Fraus [b] cummyth owt of this poole.

Porth Gwyven, Avon Kwyven [f] (G. Keueny), a broke.

Porth y Llyswen (i.e., anguilla), Avon y Llyswen, a ryll.

Towyn Trewen (town, white); Avon Trewen.

Llyn Bodwino (lacus Bodwrog), Corse Vodwrog, [i] the name of a moore by Bodwine.

Porth Traeth Krugyll.

Llyn Pybai is the next poole yn bygnes to Llyn Coran.


[a] Tal y llyn Chapel.
[b] Ffraw river.
[c] Llan Gadwaladr.
[d] Malltraeth.
[e] Llan Gwyven.
[f] Gwyven. Leland seems to have thought that this brook was called like the Cevni river, Gevinus or Keveny. But they have no connection.
[g] ? Cerrig-Ceinwen, near Llangristiolus.
[h] This refers to the church of Tre Walchmai which, Lewis says, is dedicated to St. Mordeyrn, while some MSS. give Morhayarn.
[i] Bodwrog.
[k] Llechylched.
[l] Leland corrected this to Llanechthymedd. L.T.S.
[m] Llan Vaelog.
[n] Now Ceirchiog.

APPENDIX B 131

PARISHES.

Rent Llan Wenvaune [a] (proprium nomen) cum annex:

Llan Vihegel [b] (Michael) yn Ytraethe.

Llan Vair yn Daubwll [d] (quasi ac si diceres inter duos puteos).

Rent Kaer Kybi [e] cum annex:

Bodwrog. Capel y Turre (torre).

Llan Drygarn (Trigarn).

Bodedern.

Llan Sant Fraid [c] (Brigida).

Llan Wyn [c] (Guin) Gene (keney, catulus).

P.97. Rent Llan Vachraith [f] (S. Macharius) cum annex:

Llan Yghenell [g] (proprium nomen).

Llan Vigail (Bigail, Vigil, communiter pastor).

Rent llan Vaithlv [h] (magna turba militum) cum annex:

Llan Vorog, [k] Og an harow.

Rent Llan Ruthlade [l] (tawny) cum annex:

Llan Roydd Rys [m] (spedeful), Bettws (sacellum) perwas (a swete servant).

Llan Flewyn; Llan Dogwel. [n]

Rent Llan y Dausant [o] (i.e. duorum S. Marcelli et Marcelliani).

HAVENS, ISLANDS, RIVERS, ETC.

Traeth Kleiviog, Avon Kleviog.

Pont Trytbwnt; [c] this is the brigge that givith passage ynto the isle of the Holy hedde.

Porth (passage) Llan Sant Fraid.

Porth y Turr; Avon y Turr, a ryl cummyng owt of a moore and ye torre by ye Holy hed.

Corse y Turr; Mynydd (mons) y Turr.

Porth Kaer Gybi; Oene Theodore was borne in the precinct of this place. Avon (faux) y Gaer (castle); this fresch broke cummeth yn to the haven of Holy hedde.

Aber Glaslyn (blew poole).

Aber Alaw (Alaunius); Avon Alaw cummyth owt of this moore Gorss-y-bol, a moore. This is the next river of the isle to Gevinus [i] yn bignes.

Porth Wen (white), Avon porthwen.

Porth Veline, a pretty brooke.

Porth Swttan, avon Suitan (a propre name of a giant), a litle rille.

Llyn (a poole) Bodronyn, Porth Caffnant (concava vallis forte Cavnant: Caffe, scapha, nant, vallis ubi rivulus labitur).

Ynys (insula) yr Havodlyn (the dayri poole); this isle is as a


[a] Llan-wenvaen, alias Rhoscolyn.
[b] Llan Vihangel yn-howyn.
[c] Trepont.
[d] Llanvair-yn-eubwll.
[e] Kaer Kybi, i.e., Holyhead. The ruins of the chapels of Lochwyd, St. Ffraid, Gorllys, Gwyngeneu and Towyn are in this parish.
[f] Llan Vachreth.
[g] Llanynghenedl.
[h] Llan Vaethlu.
[i] Cevni R.
[k] Llan Vwrog.
[l] Llan Rhyddlad.
[m] Llan Rhwydrys.
[n] ? Llan Dygwal-groes.
[o] Llanddeusant.

132 LELAND'S ITINERARY

PARISHES.

Llan Vairy Kaer Noy. [b]

Llan Babo (proprium nomen).

Rent Llan Vechell (Machutus).

Rent Llan Padrig [e] (Patricius), ecclesia appropriata monasterio de Conwey.

Rent Amylhoych [g] (frequens hogge).

Llan Vair yn llan Ciddog [i] (proprium nomen loci).

Bettws y Nawsaint (novem sanctorum). [k]

Llan Lliane, [l] monachorum plur.

Rent Llan y Trisaint [m] (thre saynctes), cum annex:

Llachenvarwy. [n]

Bettws Machwdo. Llan Llibio. [o]

Bettws Rodygeidio. [p]

HAVENS, ISLANDS, RIVERS, ETC.

rokket harde by y e shore. Porth r Havodlyn; [a] Avon r Havodlyn (a brooke).

Y Gadair-y Kaer Noy (cathedra gigantis Noe), Porth y Gadair.

Y Garn (rupes) y Kaer Noy. Tref Voysen (oppidum Moses). Moel Gaer noy.

Kraig Sydon (rupes navifraga), Karyk Cyne, the daunger of the rokkes yn the se strait agaynst Cair Noe.

Ynys y Moel Roniaid [c] (maxima insula Mona adjacens); this isle is not past ij myles fro Cair Noe.

Maen Bigail [d] (the stone of the shephard), a litle rokky isle.

Porth Kamlyn (croked poole); Kamlyn, avon Kamlyn.

Porth Ogor, Avon Ogor, sumtyme a wild brooke. Ynys Padric [f] (insula Patricii prope Ogor). Ynys Llygod (a mowse). Llygoden.

Porth Amylhwch, [h] avon Amylhwch (many swine).

Corse (a moore) Y bol (a bely), the name of a moore.


[a] Porth yr havod-lyn.
[b] Llanvair yng-hornwy.
[c] The Skerries.
[d] Maen Bugeil or " West Mouse." [e] Llan Badrig.
[f] Ynys Badrig or " Middle Mouse." [g] Amlwch.
[h] Amlwch harbour.
[i] A corrupt form of Ll. Gadog, which is a chapel of ease (four miles south) of Amlwch. See Lewis, Top. Dictionary.
[k] There is a Bettws in Llan Badrig, not far from Porth " Llanlliana." [l] The chapel of Llan Lleianeu, four miles west of Amlwch, and near Llan Badrig.
[m] Llantrisaint.
[n] Llech Cynvarwydd.
[o] Near Bod Edern.
[p] Alias Ceidio.

APPENDIX B 133

PARISHES.

Bodewryd, ecclesia appropriata monasterio de Penman.

Rent Llan Elian (AElianus falso Hilarius) cum annex:

Bethws Rosbeirio (Rosia heth).

Bettws y Coydane [a] (Wodde, proprium nomen).

Rent Llan Dyvrydog (S. Theridacus) cum annex:

Llan Vihengel y Trefbardd [b] (Michael, in villa vatum).

Rent Llan Allgo cum annex:

Llan Eigrad.

Llan Vihengel y Tinsiloy, [c] alias Ymhenrhos; appropriat. Prestolme.

Rent Llan Dyffhan [e] cum annex:

Llan Vaystr [i] (magistri). Llan Vairyn Pentraeth [g] cum alia Llan Vair Ymathafarn. [h]

Rent Llan Vihengel yn Yskeiviog cum annex:

Llan Finnan (Finnanus).

Rent Llan Dona [l] (forte Donatus) cum annex:

Llan Saint y Katerin [m] appropriat. Prestolme.

P. 98. Prioratus de Prestolme [o] alias de Penmon.

Rent Llan Gwrda [q] cum annex:

HAVENS, ISLANDS, RIVERS, ETC.

Porth Elian (nomen S.) alias Saint Hylarys bay. Avon Elian.

Porth Dulas, Aber Dulas, Traeth Dulas.

Avon Dulas (i.e. niger ceruleus), Duglessus, a brooke. Corse y Nant, a moore.

Ynys Lligwy, Porth Lligwy, Avon Lligwy, the name of a rille.

Porth Voelvre (Moilure, Moylydre, i.e., tumulus villae) Avon Voelvre.

Ytrath Coch [d] (redde), Porth Llongdu (Llong, a shippe). Avon nomine incognitur.

Corse Tygai (a moore, nomine oppidum); avon vawr (water, great) alias Avon Kefni. [l]

Geuinus, [i] flu. maximus totius insulae, and risith of iij litle stremes, and at Llan Geveney [k] yt runneth yn one botom, and so thorow Corse Tygay, and so thorow a marsch a ij mylis and then yn to the se, at a place cawled Maletraith. [n]

Ynys Seiriol, [p] Porth Seiriol, alias Insula ecclesiastica.


[a] Coedana.
[b] Llan Vihangel Tre-r-beirdd.
[c] Leland has confused two churches here. The one is Ll. Vihangel Din Sylwy, and the other is Ll. Vihangel Penrhos Llugwy, which is also on the coast, considerably to the north.
[d] Red Wharf bay.
[e] Llan Dyvnan.
[f] Equated with Llanbedr Goch in some Welsh MSS.
[g] Now Pentraeth: formerly it was called Ll. Vair Betws Gereint, according to a Panton MS.
[h] Add Eithav. Leland wrote Ymothafru.
[i] Cevni R.
[k] Llangevni.
[l] Ll. Dona.
[m] Ll. Vaes.
[n] Malltraeth.
[o] Penmon on the main island.
[p] Puffin Island or Priestholm.
[q] Llan Gawrdav, now Llangoed.

134 LELAND'S ITINERARY

PARISHES.

Llan Iestyn.

Rent Llan Tegvan [a] (bellus locus) cum annex. This is a 2 miles from Beumarisk vetus [b] and is the paroch chirch, for in Bewmarisch [b] is but a chapel of our lady.

Capell Myvgan [d] (Miganus heremita).

Capell mair or Duwmares. [b]

Rent Llan Saturn (S. Saturnus aut Saturninus).

Rent Llan Gradivel. [e]

HAVENS, ISLANDS, RIVERS, ETC.

Traeth ar Llevain.

The feri at Bumares. [b]

Pen (hed) ryn (could), Savyn ast [c] (the mowth of ye byche). Here metyth the se of Penmone and Meney, and thes waters the wynd beyng hy rageth together.

I have here but 30 hedde paroche chirchis. Mr. Griffith [f] rekenith 31, and to reken the chapelles with them he countith a 100 chirchis.

THE HUNDREDS OF MONE

Menai, Malltrayth, Llivone, Talbollion, Torkelyn, [g] Tindaythoy.

There be very good mylle stones of white redde blew and grene girthes, especially yn Tyndaythoy commote. There is good commoditie for fisching about al terre Mone, but there lakkith cunning and diligence.


[a] Llan Degvan.
[b] Beaumaris.
[c] Savn yr ast is the correct form.
[d] Compare Wigan, between Pentraeth and Llan Ffinan.
[e] Now Pen mynnydd.
[f] See p. 90.
[g] Llivon, Tal y bolion, Twrkelyn.

Return to top of page

URL of this page: http://www.melocki.org.uk/leland/Vol3AppB.html

Copyright notice:
All pages at http://www.melocki.org.uk
are Copyright Mel Lockie 2021.
All rights reserved.
For a detailed copyright policy see: Conditions of Use.